Daň z nabytí nemovitých věcí má od roku 2016 platit pouze nabyvatel

 

Vláda v říjnu 2015 schválila návrh Ministerstva financí ČR, na jehož základě má být s účinností od 1.4.2016 novelizováno zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zásadní změnou, kterou zákon přinese, je sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Podle vyjádření zástupců ministerstva jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně odpovídá nejen koncepci většiny evropských zemí, ale také odstraní nemalé problémy, které při stávajícím znění zákona vznikají. Poplatníci i správci daně čelí výkladovým nejasnostem, vyplývajícím z konkrétních formulací smluvních ujednání, kterými se poplatníci snaží přenést placení daně z převodce na nabyvatele. V řadě případů není zřejmé, zda měly smluvní strany v úmyslu přenést pouze povinnost daň uhradit nebo chtěly stanovit nabyvatele jako poplatníka daně se všemi souvisejícími právy a povinnostmi.

Tato změna může přinést významné finanční dopady do plánovaných transakcí s nemovitými věcmi. Upozorňujeme, že vládní návrh zákona neobsahuje žádná přechodná ustanovení a je proto nutné kalkulovat s jeho důsledky již v rámci aktuálně probíhajících obchodních jednáních!

Mimo výše uvedené změny se dále navrhuje zjednodušení určení základu daně v případě směny; rozšíření předmětu daně o případy smluvního prodloužení práva stavby; vyjasnění úpravy týkající se inženýrských sítí; osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se nově bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoliv na stavby a jednotky rozestavěné; a další dílčí změny.


ZIP reality s.r.o.
Volgogradská 38, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10 Liberec
Telefon: +420 777 868 816,
IČ: 04777981
lhajek@zipreality.cz, zhajkova@zipreality.cz
zipreality.cz

Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontakty | Mapa stránek